TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE


Definiții și TermeniVânzător – ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, persoana juridică de naționalitate română, având punct de lucru în Oradea, Str. Bicazului Nr. 6-8, având număr de ordine în Registrul Comerțului J5/132/2006, cod unic de înregistrare fiscală RO18306569.

Client – poate fi orice persoana fizică care are vârsta peste 18 ani sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA și completează datele din formularul pus la dispoziție.

Utilizator– orice persoana fizică înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cod fidelizare – pseudonim care il primeste fiecare Client în urma înscrierii. Acesta constă din numele de familie și numărul de înregistrare. Exemplu: Popescu188

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, listat pe site, inclusiv Bunurile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de catre Vânzător, Clientului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Clientului.

Conținut

 ● toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

 ● conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 ● orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 ● informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

 ● informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de     parteneriat, într-o anumită perioadă;

 ● date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” (dacă este cazul) precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

1  Documente contractuale

1.1 Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

1.2 Notificarea primită de către Client, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

1.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă, în funcție de stocurile disponibile la momentul efectuării Comenzii. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată, dacă există diferențe de preț între Comanda efectuată de Client și cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor ce va fi efectiv furnizată/prestată.

1.4 Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Client în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

1.5 Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

2  Politica de vânzare Online

2.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client care îndeplinește condițiile obligatorii aferente programului Casa Verde Fotovoltaice.

2.2 Înscrierea pe lista ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA nu garantează obținerea finanțării pentru programul Casa Verde Fotovoltaice.

2.3 Clientul care a completat formularul de înscriere și a achitat taxa de înscriere (dacă este cazul), va primi un număr de înregistrare. Acest număr garantează ordinea depunerii proiectului în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice. Ordinea înscrierilor se va face în ordinea numărului de înregistrare.

2.4 Pentru motive justificate ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că din cauza conduitei sau a activității Clientului/Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

2.5 Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin datele de contact menționate la sectiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

2.6 ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.7 Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

2.8 Ofertele de preț au titlu informativ, acestea urmând a fi actualizate în momentul semnării contractului. Prețurile ofertate pot suferi modificări ca urmare a strategiei comerciale aplicate și a fluctuației prețurilor materiei prime din domeniul energetic.

2.9 În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Clientul.

2.10 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3  Cesionarea și subcontractarea

3.1 Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte din cadrul Serviciilor ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

3.2 Prin semnarea cererii de finanțare Clientul de acord ca proiectul să fie depus de către ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA și partenerii acestuia, parteneri care îndeplinesc condițiile impuse de Administrația Fondului pentru Mediu prin Ghidul de finanțare, precum și calitatea de Instalator Validat în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA își asumă pe deplin responsabilitatea privind calitatea și eligibilitatea documentelor depuse prin intermediul partenerilor.

3.3 În cazul în care proiectul va fi admis și acesta a fost înscris prin unul dintre partenerii ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, se va efectua transferul proiectului către ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA prin procedura agreată de către Administrația Fondului pentru Mediu.

4  Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

4.1 Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

4.2 Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA și/sau al angajatului/prepusului ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5  Comanda

5.1 Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin completarea formularului și selectarea bunului dorit, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată selectat un bun, este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta.

5.2 Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

5.4 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 5.4.1 neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;

 5.4.2 invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, în cazul plății online;

 5.4.3 datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

 5.4.4 Clientul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate cerute de programul Casa Verde Fotovoltaice.

5.5 Clientul are dreptul să se retragă din Contract, să renunțe la bun, în termen de 24 de ore de la emiterea facturii, fără invocarea niciunui motiv, dar se va reține suma de 200 Lei reprezentând taxa de înscriere și procesare dosar, în cazul în care aceasta a fost achitată.

5.6 În cazul în care Clientul decide sa se retraga din Contract, acesta va transmite o cerere către casaverde@ensys.eu

5.7 În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului stabilit la art. 5.5 de retragere din contract. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 60 zile de la data informarii Vânzătorului de către Client asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 5.7.1 pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire in contul din care a fost efectuată plata sau prin emitere de voucher, la alegerea Clientului;

 5.7.2 pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar -> prin virament bancar sau prin emitere de voucher, la alegerea Clientului;

 5.7.3 pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

5.8 Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, dacă este cazul, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6  Sistemul de fidelizare privind programul CASA VERDE FOTOVOLTAICE

6.1 Fiecare client care se înscrie în programul Casa Verde Fotovoltaice, la cererea expresă, va avea alocat un cod de discount format din numele de familie urmat de numarul de înregistrare. Nu se vor folosi elemente intermediare de legatură cum ar fi spațiul sau semne de punctuație. Exemplu: Popescu76Fiecare client care se înscrie în program are posibilitatea sa introduca un cod de discount autorizat în prealabil de ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA Acest cod îi va acorda un discount.

6.2 Codul de discount reprezintă o fidelizare a acelor persoane fizice care doresc să promoveze produsele ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA Fiecare client nou care va introduce codul de fidelizare va primi un discount. Bonusul de fidelizare se acorda persoanelor fizice sau juridice care aduc minim 10 clienți. Se vor acorda bonusuri suplimentare în funcție de numărul de clienți aduși, după cum urmează:

Numar beneficiari BONUS FIDELIZARE
10-50 100 RON/pers
50-100 100 RON/pers
100-500 100 RON/pers
Peste 500 100 RON/pers

6.3 Programul de fidelizare este valabil exclusiv beneficiarilor validați de AFM și care au parcurs toți pașii programului.

7  Comanda pentru programul CASA VERDE FOTOVOLTAICE

7.1 Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin completarea formularului și selectarea bunului dorit, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

7.2 Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

7.3 Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

7.4 Înscrierea pe lista ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA nu garantează obținerea finanțării pentru programul Casa Verde Fotovoltaice.

7.5 Clientul care a completat formularul de înscriere și a achitat taxa de participare (dacă este cazul), va primi un număr de înregistrare. Acest număr garantează ordinea depunerii documentațiilor de înscriere în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice. Ordinea înscrierilor se va face în ordinea numărului de înregistrare.

7.6 În urma înscrierii, clientul este obligat să transmită documentele în termenul agreat și să respecte termenul de valabilitate al documentelor.

7.7 ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA va analiza existența documentelor și a datelor de pe acestea, urmând să transmită Clientului o notificare privind situatia acestora. ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA NU VA VERIFICA situația juridică a acestora. Absolut orice probleme care duc la respingerea dosarului din cauza problemelor legale (corectitudinea și erorile din extrasul de carte funciară sau alte documente, documentele suplimentare doveditoare în cazul unor situatii speciale) nu sunt din culpa ENSYS.

7.8 În cazul în care AFM cere documente suplimentare, clientul va fi notificat și în termen de 3 zile va fi obligat să transmită clarificările pentru a fi incarcate în aplicație.

7.9 În cazul în care AFM respinge aplicația, în termen de 3 zile de la decizie, Clientul va trebui să transmita documentele cerute de ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA în cazul în care acesta le cere pentru a ataca decizia AFM.

7.10 În cazul în care AFM a respins aplicația Clientului, acesta are obligația fie de a-și asuma prin semnare contestația formulată în numele său de către ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA împotriva deciziei de respingere emise de AFM, fie de a comunica, în cadrul termenului legal de 5 zile de la comunicarea deciziei de respingere, dovada către ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA a înregistrării la AFM a contestației formulate de acesta personal sau prin intermediul oricărui alt reprezentant convențional. În caz de neconformare, Clientul renunță la orice pretenție față de ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, care va fi degrevată de orice sarcini și îndatori trecute și viitoare față de aceasta.

7.11 Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru, în cadrul secțiunii ”Configurator” din contul de client. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comanda prin intermediul Site-ului nostru, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs (ansamblu de produse) listat pe acest Site. Comanda dvs. este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

7.12 Comanda poate fi plasată numai prin intermediul Site-ului nostru, secțiunea ”Configurator”. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma configurarea aleasă apăsând butonul "Salvează proiectul". Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plată, dar numai după semnarea contractului de prestări servicii și furnizare materiale. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.

7.13 După plasarea unei comenzi, veți primi o confirmare prin e-mail după ce un operator verifică proiectul configurat conform art. 5.8.2. Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Astfel cum a fost stabilit mai sus, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare efectuată de dvs., a unui produs (ansamblu de produse) listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse verificării de către ENSYS. Contractul dintre dvs. și ENSYS va fi perfectat numai după acceptarea de către ENSYS a comenzii dvs. Contractul se va încheia doar în situația în care aveți un proiect eligibil și finanțat prin programul Casa Verde Fotovoltaice.

7.14 După semnarea contractului de prestări servicii și furnizare materiale se va emite o factură proformă. Contractul se consideră ca securizat în momentul în care plata este efectuată, urmând programarea la montaj.

8  Confidențialitate

8.1 ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2 Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terțe părți nu va fi făcută de Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3 Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

9  Comunicări Comerciale

9.1 Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, în orice moment, după cum urmează:

 9.1.1 prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător sau.

 9.1.2 prin contactarea Vânzătorului.

 9.1.3 Renuntarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document

Clientul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea Vânzătorului în acest sens.

De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetării de piață și al sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de ENSYS în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., transmise catre terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesaj sau prin contactarea Vânzătorului.

10  Facturare – Plata

10.1 Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.ensys.eu includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3 Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin expedierea facturii prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în formularul de comandă.

10.4 Prin această modalitate de comunicare, Cumpărătorul, va deține o evidență a facturilor emise de ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.5 Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adăugarea acestora de către ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA in Contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in formularul de comanda.

10.6 Datele cardului de plata ale Clientului nu vor fi accesibile ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA și nici nu vor fi stocate de către de ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este NETOPIA S.R.L., având sediul social în Bd. Pierre de Coubertin Nr. 3-5, Office Building, Etaj. 4, Sector 2, București, 021901, România, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/9170/04.07.2003, cod unic de înregistrare : R15565496.

11  Garanții

11.1 Toate Bunurile comercializate de către ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, beneficiază de condiții de garanție conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Bunurile sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

11.2 In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, Bunul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalata în maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la recepția mărfii pe adresa casaverde@ensys.eu

12  Rambursarea sumelor pentru programul Casa Verde Fotovoltaice

12.1 Până la începerea oficială a programului AFM – Casa Verde – Sisteme fotovoltaice, clienții pot cere în orice clipă rambursarea avansului în acord cu prevederile art. 5.5.

12.2 Suma de 200 lei reprezentând taxă de înscriere și procesare dosar nu se va rambursa, în cazul în care a fost achitată o astfel de taxă. ENSYS își rezervă dreptul de a introduce oricând o taxă de procesare a dosarului.

12.3 În cazul respingerii aplicației pentru programul Casa Verde din cauza documenției (acte false, date eronate, etc) sau a înscrierii la mai mulți instalatori, taxa de înscriere și procesare se va reține.

13  Răspundere

13.1 Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

13.2 Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

13.3 Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.

13.4 Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA, acestia fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plati online.

13.5 ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA isi rezerva dreptul sa actualizeze Termenii si condițiile in orice moment, la propria discreție, sa ia in considerare modificări legale, specifice industriei sau orice alte modificări care impun o actualizare a acestor termeni si condiții. Utilizatorii vor fi anunțați de orice modificări a Termenilor si condițiilor prin e-mail pe adresa furnizata. Cea mai recenta versiune a Termeni și Condiții este disponibila pe site-ul www.ensys.eu. Vânzătorul recomandă Utilizatorilor sa citească Termenii si condițiile in întregime si sa ii verifice regulat. Documentele sunt in vigoare de la data ultimei actualizări.

13.6 ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA nu este responsabila de actiunile si deciziile luate de AFM privind Beneficiarul.

14  Prelucrarea datelor cu caracter personal

14.1 A se parcurge Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

15  Forța majoră

15.1 Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

15.2 Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poat pretinde celeilalte alte daune-interese.

16  Legea aplicabila – Jurisdictia

16.1 Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din România de la sediul vânzătorului.

* Ultima actualizare a termenilor si conditiilor 12.01.2023